Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Nr 4

7.00 – 8.30    Kontakty indywidualne z dziećmi – rozmowy, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, układanki.

Kontakty indywidualne z rodzicami według potrzeb. Działania podejmowane z inicjatywy dzieci:
twórczość plastyczna, zabawy  konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe, integracyjne, muzyczne.            

8.30 – 8:45      Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, czynności higieniczne w  łazience.

8:45 – 9.15     Śniadanie: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

9.15 – 9.45  Dzieci młodsze

Organizowanie przez nauczycielki sytuacji wychowawczych i edukacyjnych wynikających

z aktywności, zainteresowań i potrzeb dzieci - opartych na treściach programowych i zadaniach programu rocznego.

9:15 - 10:00 Dzieci starsze

Organizowanie przez nauczycielki sytuacji wychowawczych i edukacyjnych wynikających

 z aktywności, zainteresowań i potrzeb dzieci - opartych na treściach programowych i zadaniach programu rocznego.

9.45 – 10.30     Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, psychomotoryczne,

                         sprawnościowe, ruchowe wynikające z potrzeb dzieci oraz przy niewielkim udziale nauczyciela.

                         Zabawy badawcze i doświadczenia w kąciku przyrody. Spontaniczna twórczość

                         plastyczna. Samorzutne kontakty z książką .Doskonalenie czynności samoobsługowych.

10.30 – 11:45    Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym.

                          Obserwacje przyrodnicze. Zamiennie: zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne w sali

                          gimnastycznej.

11.45 – 12.00    Przygotowanie do obiadu: czynności organizacyjne, samoobsługowe i  higieniczne.

12.00 – 12.30    Obiad: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia oraz kształcenie zdrowych nawyków

                          żywieniowych.

12.30 – 13.00    Zabiegi higieniczne po obiedzie.

13.00 – 14.15    dzieci młodsze  

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej.

13.00 – 14.15 dzieci starsze   

Relaksacja: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej według  potrzeb dzieci.

Zajęcia dodatkowe. Utrwalanie wiadomości  zdobytych na zajęciach dydaktycznych,

 działania plastyczne, gry planszowe, układanki.            

14:15 –14.30     Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i porządkowe.

14:30 - 15:00      Podwieczorek.

15:00  – 17:30  Zabawy wg zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczycielek wyzwalające samorzutną

  aktywność dzieci – wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień. Zajęcia dodatkowe.
  W sezonie wiosenno-letnim, zabawy ruchowe w ogrodzie.