Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Nr 4

7.00 – 8.30    Kontakty indywidualne z dziećmi – rozmowy, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, układanki.

Kontakty indywidualne z rodzicami według potrzeb. Działania podejmowane z inicjatywy dzieci:
twórczość plastyczna, zabawy  konstrukcyjne, zabawy tematyczne. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe, integracyjne, muzyczne.            

8.30 – 8:45      Przygotowanie do śniadania: porządkowanie sali, czynności higieniczne w  łazience.

8:45 – 9.15     Śniadanie: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

9.15 – 9.45  Dzieci młodsze

Organizowanie przez nauczycielki sytuacji wychowawczych i edukacyjnych wynikających

z aktywności, zainteresowań i potrzeb dzieci - opartych na treściach programowych i zadaniach programu rocznego.

9:15 - 10:00 Dzieci starsze

Organizowanie przez nauczycielki sytuacji wychowawczych i edukacyjnych wynikających

 z aktywności, zainteresowań i potrzeb dzieci - opartych na treściach programowych i zadaniach programu rocznego.

9.45 – 10.30     Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, dydaktyczne, psychomotoryczne,

                         sprawnościowe, ruchowe wynikające z potrzeb dzieci oraz przy niewielkim udziale nauczyciela.

                         Zabawy badawcze i doświadczenia w kąciku przyrody. Spontaniczna twórczość

                         plastyczna. Samorzutne kontakty z książką .Doskonalenie czynności samoobsługowych.

10.30 – 11:45    Spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, tematyczne, badawcze w ogrodzie przedszkolnym.

                          Obserwacje przyrodnicze. Zamiennie: zabawy ruchowe, muzyczne, rytmiczne w sali

                          gimnastycznej.

11.45 – 12.00    Przygotowanie do obiadu: czynności organizacyjne, samoobsługowe i  higieniczne.

12.00 – 12.30    Obiad: rozwijanie umiejętności kulturalnego jedzenia oraz kształcenie zdrowych nawyków

                          żywieniowych.

12.30 – 13.00    Zabiegi higieniczne po obiedzie.

13.00 – 14.15    dzieci młodsze  

Odpoczynek poobiedni: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej.

13.00 – 14.15 dzieci starsze   

Relaksacja: słuchanie literatury i muzyki relaksacyjnej według  potrzeb dzieci.

Zajęcia dodatkowe. Utrwalanie wiadomości  zdobytych na zajęciach dydaktycznych,

 działania plastyczne, gry planszowe, układanki.            

14:15 –14.30     Przygotowanie do podwieczorku: czynności higieniczne i porządkowe.

14:30 - 15:00      Podwieczorek.

15:00  – 17:30  Zabawy wg zainteresowań dzieci. Oddziaływania nauczycielek wyzwalające samorzutną

  aktywność dzieci – wspieranie indywidualnego rozwoju i uzdolnień. Zajęcia dodatkowe.
  W sezonie wiosenno-letnim, zabawy ruchowe w ogrodzie.