Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plastusie

PAŹDZIERNIK

1. "Idzie jesień przez świat"

 

Ten tydzień poświęciliśmy na obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z nastaniem jesieni, kształtowaliśmy umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości, dzieci opowiadały o swoich przeżyciach, dzieliły się na forum emocjami, odczuciami; kształtowaliśmy wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu. Następnie zapoznaliśmy się z literami m, M, kształtowaliśmy umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijaliśmy wrażliwość słuchową, umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej, rozwijaliśmy koordynację wzrokowo-ruchową.

Dzieci poznały nazwy drzew i ich owoców; kształtowały umiejętności poprawnego przeliczania, prawidłowego ustawienia liczmanów do przeliczania, klasyfikowały przedmiotów wg 2 cech. Doskonaliliśmy umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami farb, rozwijaliśmy sprawności manualne, pomysłowośći inwencę twórczą; wdrażaliśmy się do dokładności
i estetycznego wykonania pracy, kształtowaliśmy nawyk utrzymania ładu i porządku wokół siebie.

 

 1. "Jesienna przyroda"

 

Zdobywaliśmy informacje o zwierzętach zapadających w sen zimowy, czytaliśmy globalnie; poszerzaliśmy słownik bierny o nowe wyrażenia (hibernacja). Dzieci rozbudzały zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajami zwierząt. Miało miejsce wdrażania do szanowania przyrody, budowania więzi emocjonalnej z przyrodą.

Dzieci zapoznały się z literami l, L, kształtowały umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej. Przypomnieliśmy sobie również wygląd niektórych zwierząt egzotycznych, rozwijaliśmy zainteresowania światem przyrodniczym.

W tym tygodniu również wprowadziliśmy cyfrę 1; kształtowaliśmy umiejętności dokładnego przeliczania, określania liczebnikiem zbioru elementów, kształtowaliśmy umiejętności tworzenia zbioru jednoelementowego; wzbogacaliśmy wiedzę na temat sposobu przygotowania się leśnych zwierząt do zimy. Dzieci w dalszym ciągu budziły w sobie wrażliwości na piękno przyrody.

Dzieci zapoznały się ze sposobem przygotowania do zimy i przetrwania zimy przez owady, kształtowały zainteresowania życiem i zwyczajami owadów. Naszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka, piękna świata owadów, rozumienie zakazu niszczenia domów owadów (mrowisko, ul), rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego nas świata.

 

 1. Koszyk Pani Jesieni”

 

W tym tygodniu zdobywaliśmy wiedzę na temat zdrowego żywienia. Dzieci rozpoznawały i podawały nazwy krajowych warzyw i owoców, posługiwały się przymiotnikami określającymi wielkość i i kolor. Uczestniczyły w warsztatach kulinarnych podczas których wykonały sałatkę warzywną. Poznały literę t,T małą i wielką, drukowaną i pisaną, dokonywały analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, odczytywały sylaby i krótkie wyrazy. Klasyfikowały przedmioty według 2 cech, doskonaliły umiejętność dokładnego przeliczania, ćwiczyły dodawanie i odejmowanie na zbiorach zastępczych – liczmanach. Zdobywały i poszerrzały wiadomości na temat warzyw, zrozumiały jakie znaczenie ma spożywanie surowych warzyw i owoców. Śpiewały piosenkę „ Przepis na zdrowie”. Poznały nazwy grzybów jadalnych i niejadalnych oraz znaczenie lasu w życiu zwierząt. Wykorzystywały materiał przyrodniczy do prac plastycznych i zabaw. Doskonaliły umiejętność dokładnego wycinania po linii prostej i falistej.

 1. "Skarby jesieni"

 

Ten tydzień poświęciliśmy na poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy (spiżarnia, piwnica); rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywania przez zimę; wdrażanie do czerpania radości
z dzielenia się zapasami z innymi.

Dzieci zapoznały się z literami i, I; kształtowały umiejętności dokonywania analizy
i syntezy sylabowej oraz głoskowej.

Następnie wprowadziliśmy cyfrę 2, doskonaliliśmy umiejętności dokładnego przeliczania, odszukiwania nowo poznanej cyfry w życiu codziennym. W dalszym ciągu pozostaliśmy w temacie zimowych zapasów i poznaliśmy sposób przechowywania warzyw – kiszenie kapusty.

Dzieci pogłębiały rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia
i samopoczucia. Dodatkowo rozwijaliśmy samodzielności podczas pracy.

WRZESIEŃ

 1. „ W przedszkolu”

W tym tygodniu rozmawialiśmy o dobrych manierach. Dzieci poznały znaczenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako umiejętność właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Uczyły się stosowania zwrotów grzecznościowych, czekania na swoją kolej, właściwego zachowania się przy stole i w miejscach publicznych. Wspólnie z dziećmi ustaliliśmy zasady zachowania w grupie, stworzyliśmy grupowy kodeks zachowań obowiązujący w naszej grupie. Podczas zabaw matematycznych dzieci różnicowały pojęcia: prawa, lewa; kształtowały orientację w schemacie ciała w odniesieniu do siebie; podawały nazwy częsci ciała. Globalnie odczytywały swoje imiona, wyodrębniały głoski w nagłosie i wygłosie swojego imienia. Doskonaliły umiejętność wypowiadania się pełnymi zdaniami oraz rozwijały umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie; słuchowo różnicowały samogłoski: o, a, u, i. Dzieci chętnie brały udział w ćwiczeniach porannych i ćwiczeniach gimnastycznych organizowanych w sali gimnastycznej z użyciem krążków i woreczków. Uczestniczyły też w warsztatach teatralno – muzycznych, w zajęciach umuzykalniających i zajęciach z cyklu Labo Odkrywcy.

 1. „ Nasze przedszkole”

  W tym tygodniu rozwijaliśmy umiejętności społeczno-emocjonalne. Dzieci poznały wspierającą rolę słów i rozmowy, kształtowały umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy, uświadamiały rolę właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Poszerzaliśmy zasoby słownika dzieci w zabawie słowotwórczej; kształtowaliśmy percepcję słuchową poprzez odszukiwanie słowa w słowie.
  Dzieci podawały nazwy zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola lub szkoły; utrwalały zasady oznaczania strony prawej i lewej u innej osoby; rozwijały świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i umiejętności poruszania się w przestrzeni; uświadamiały roli osób dorosłych w życiu przedszkola lub szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy. Wprowadziliśmy rytm w metrum 2/4; rozwijaliśmy sprawności motoryczne, przekładanie rytmu na ruch, rozwijanie wrażliwości słuchowej.


 2. „ Jestem bezpieczny”

W tym tygodniu rozmawialiśmy o odwadze. Dzieci poznały znaczenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianiu się złu. Rozwijały umiejętności porozumiewania się za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wypowiedzi. Uświadomiły sobie rolę odwagi w codziennych sytuacjach w domu, w przedszkolu. Poznały literę o, O małą i wielką, drukowaną i pisaną. Dokonywały analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazu, budowały model wyrazu. Utrwalały poznaną literę w zabawach słownych i w Kartach Pracy. W zabawach matematycznych wskazywały i podawały nazwy figur geometrycznych. Utrwalały zasady przechodzenia przez jezdnię podczas zabaw ruchowych w sali i na powietrzu. Poznały pracę policjanta, oglądały atrybuty policyjne, określały ich przeznaczenie, rozmawiały na temat cech charakteru, które powinien mieć kandydat na policjanta, rozwiązywały zagadki dotyczące zasad bezpieczeństwa. Dzieci brały udział w różnych zabawach ruchowych i dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem zwrotów i słownictwa w języku angielskim.

 1. „ Pomocna dłoń”

  W tym tygodniu dzieci rozwijały słownik czynny – przede wszystkim poszerzanie znaczenia pojęcia „odwaga”. Kształtowaliśmy umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie oraz podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy.
  Dzieci poznały litery a, A; kształcenie umiejętności dokonywania analizy oraz syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów (budowanie modelu wyrazu) oraz podejmowanie prób kulturalnego mówienia o swoich potrzebach.
  Utrwalaliśmy nazwy figur geometrycznych, kształtowaliśmy myślenie logiczne w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji; stwarzane były sytuacji do rozwijania odwagi podczas których wspieraliśmy i rozwijaliśmy asertywność dzieci oraz przezwyciężania nieśmiałości i lęków.
  Dzieci kształtowały sprawności manualne i kreatywność.MAJ

1. „W krainie muzyki”
Nie od dziś wiadomo, że dzieci bardzo lubią muzykę i zabawy z nią związane – śpiewanie, taniec i grę na instrumentach. W tym tygodniu skupiliśmy się jednak nie tylko na zabawie, lecz także na poznawaniu instrumentów i gatunków muzycznych. Na początku tygodnia poznaliśmy najdawniejsze instrumenty, takie jak grzechotki, bębny i… ciało człowieka (klaskanie, tupanie, wydawanie dźwięków). Potem przeszliśmy do tych współczesnych. Przypomnieliśmy sobie nazwy kilku z nich, inne poznaliśmy. Dzieci dowiedziały się, czym różnią się instrumenty dęte i strunowe oraz które instrumenty należą do danej grupy. Poznały także różne gatunki muzyczne, co jest niezwykle ważne dla ich rozwoju muzycznego. Nie powinny słuchać jedynie muzyki klasycznej i piosenek dla dzieci, równie ważna jest wiedza na temat pozostałych gatunków – zwłaszcza tych najpopularniejszych. Podczas tego tygodnia przedszkolaki bawiły się w rytm rapu, disco, rocka, jazzu oraz muzyki elektronicznej. Repertuar dobraliśmy bardzo starannie, tak by nie zawierał treści nieodpowiednich dla dzieci. Podczas tego tygodnia dzieci wykonały kilka prac plastycznych – między innymi malowały palcami podczas słuchania muzyki, a także stworzyły własne gitary. Nie zabrakło tematów związanych z muzyką klasyczną. Przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat orkiestry. Dowiedziały się, kim jest dyrygent oraz do czego służy batuta. Poznały również inne trudne słowa, np. opera, filharmonia czy partytura. Dzieci doskonaliły też umiejętności matematyczne, takie jak przeliczanie, klasyfikowanie, tworzenie i kontynuowanie rytmów, kodowanie i dekodowanie. W tym tygodniu poznały także ostatnią w tym roku literę – H, h. Jest ona trudna – nie tyle ze względu na wygląd, ile na swoją bezdźwięczność, przez co dzieciom trudno ją usłyszeć w niektórych słowach. Zachęcamy do przeprowadzania w domu różnego rodzaju zabaw wspomagających rozwój słuchu fonemowego. Proponujemy np. grę „Kto więcej”, polegającą na wyszukiwaniu słów rozpoczynających się daną głoską – wygrywa ten, kto znajdzie ich więcej. Miniony tydzień był pełen zabaw z instrumentami, a nawet z pięciolinią. Dzieci dowiedziały się, na czym polega zapis muzyki w formie nut i nauczyły się śpiewać gamę.


2. „ Wrażenia i uczucia”
W tym tygodniu poruszyliśmy bardzo trudny temat dotyczący emocji, niezwykle ważny dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci. Głównym jego celem było utrwalenie nazw i cech charakterystycznych różnych uczuć, ale również pomoc dzieciom w przeżywaniu emocji w odpowiedni sposób. Dzieci uczyły się rozpoznawać nie tylko emocje własne , lecz także cudze, oraz podchodzić do nich z szacunkiem. Nauczyły się rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne, a także poznały nowe strategie radzenia sobie z tymi złymi. Oddawały różne emocje mimiką i gestamii zastanawiały się, jak na nie zareagować. Dużo czasu poświęciliśmy dwóm ważnym, ale trudnym emocjom – złości i lękowi. Dzieci próbowały określić swoje lęki i znaleźć wspólnie sposób na ich pokonanie. W tym tygodniu ciekawą formą plastyczną była praca przedstawiająca lęki dzieci oraz sposoby ich eliminowania wykonana z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego. Nie zabrakło także innych prac mających na celu rozwijanie sprawności rąk, tak potrzebnej przy późniejszej nauce pisania.

3. „Święto mamy i taty”

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o Was Drodzy Rodzice, przygotowując dzieci do świętowania Dnia Mamy i Taty. Dowiedzieliśmy się wielu nowych rzeczy o Waszych zawodach, wykonywanych czynnościach, pełnionych obowiązkach. Dzieci wypowiadały się o Was pełne emocji. Kochają Was najbardziej na świecie! Z radością chwaliły się czasem spędzonym z Wami, opowiadały o Waszych upodobaniach. W tym tygodniu staraliśmy się też uwrażliwić dzieci na potrzeby i emocje innych. Rozmawialiśmy o nietypowych rodzinach, np. składających się tylko z jednego rodzica. Poruszyliśmy temat dzieci wychowywanych przez dziadków, rodzin patchworkowych oraz adopcji. Dzieci podeszły do dyskusji bardzo dojrzale. Przeczytaliśmy fragment bajki Katarzyny Kotowskiej „Jeż”. Zachęcamy, byście sięgnęli w domu po całość. Rozmowa na trudne tematy jest dla dzieci bardzo ważna – buduje wrażliwość, otwartość, chroni przed stereotypowym postrzeganiem świata.
26 maja miało miejsce nagranie występu Waszych pociech z okazji Waszego święta, tym samym mamy nadzieję że przysporzy wielu wzruszeń, radości i dumy, ponieważ dzieci długo i z pełnym zaangażowaniem przygotowywały się aby wypaść jak najlepiej. Dzieci stworzyły dla Was także laurki, które przygotowywały z przejęciem.
Tydzień zakończyliśmy rozmowami o miłości. Dzieci podawały swoje skojarzenia do tego słowa. Co ciekawe, nie wymieniły jedynie osób, lecz także rzeczy, miejsca czy kolory. Doceńcie ich trud. Jak najczęściej mówcie im, ile dla Was znaczą i że je kochacie. To bardzo ważne dla poczucia ich bezpieczeństwa i budowania relacji z otoczeniem
4. „ Zwierzęta duże i małe”
W tym tygodniu zgłębialiśmy wiedzę na temat zwierząt. Dzieci są już specjalistami w tej dziedzinie. Wiedzą, gdzie żyją różne zwierzęta na świecie, potrafią umieścić ich zdjęcia w odpowiednich miejscach na mapie, przyporządkować do odpowiednich środowisk, takich jak sawanna, ocean czy lasy tropikalne. Ponadto dzieci poznały zwierzęta mieszkające w zoo, umieją je rozpoznawać nawet na ilustracjach przedstawiających fragmenty skóry. Stworzyły piękne prace plastyczne z wizerunkami zwierząt, słuchały ciekawostek na temat narysowanych zwierząt. Potrafią wymienić nazwy największych polskich parków narodowych, przyporządkować je do odpowiednich miejsc na mapie i wymienić zwierzęta, które w nich żyją. Wiedzą, jak się zachować podczas pobytu w parku narodowym oraz czego nie wolno tam robić. Wiedzą też , jak zachowywać się w lesie. Na zajęciach rozmawialiśmy o ewentualnym spotkaniu z wilkiem. Przedszkolaki poznały wiele przysłów zwiazanych z tym zwierzęciem. Tworzyły łańcuchy pokarmowe. Dzieliły zwierzęta na aktywne za dnia i w nocy. Ze szczególnym zainteresowaniem zgłębiły temat dotyczący nietoperzy. Dowiedziały się , na czym polega zjawisko echolokacji, a nawet ... przećwiczyły zasadę jego działania na sobie.

KWIECIEŃ

Książki były dla nas przez ostatnie dni głównym tematem. Staraliśmy się rozbudzić w przedszkolakach zainteresowania czytelnicze i mamy nadzieję, że nam się to udało. Dzieci miały w tym temacie dużo pytań, ale posiadały też sporo wiedzy. Przedszkolaki dowiedziały się choćby jak powstaje książka i papier, zapoznały się z różnymi rodzajami książek, porównywały je ze sobą pod względem wysokości, grubości, a nawet wagi. Te umiejętności szacowania i prostego porównywania będą dzieciom pomocne w codziennym życiu. Zajęcia w tym tygodniu miały również na celu nauczenie szacunku do książek.
Celem wielu zajęć było rozwinięcie umiejętności językowych dzieci poprzez budowanie dłuższych wypowiedzi, obdarzanie uwagą innych rozmówców, płynne, wyraźne i zrozumiałe wypowiadanie się.
Dzieci poznały nową literę – F, f. Potrafią już rozpoznawać większość liter alfabetu, znajdować konkretne z nich wśród innych. Wiele dzieci jest zainteresowanych czytaniem i świetnie sobie radzi z rozpoznawaniem liter. Zachęcamy do wspólnego z dziećmi rozwiązywania rebusów i czytania książek z obrazkami zamiast niektórych wyrazów. Z pewnością rozbudzi to zainteresowania dzieci czytelnictwem. Jednym z najciekawszych zadań w tym tygodniu było zaprojektowanie okładki do własnej książki i narysowanie do niej ilustracji. Przy okazji tego zadania dzieci zapoznały się z budową książki i jej elementami. W tym tygodniu dzieci doskonaliły także umiejętności społeczne poprzez pracę w grupach i przestrzeganie ustalonych zasad. Zachęcamy Państwa do grania z dziećmi w gry planszowe, dzięki takim aktywnościom dzieci przyzwyczają się do ponoszenia porażki i radzenia sobie z tak trudnymi emocjami. Przyszły tydzień poświęcimy na kształtowanie postaw patriotycznych

„ Polska to mój dom”
W tym tygodniu rozmawialiśmy na temat „ Polska to mój dom”. Dzieci podczas symboli narodowych: flagi, hymnu i godła. Nauczyły się wiersza ważnego dla każdego Polaka „ Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Wysłuchały i zaspiewały hymn Polski. Przyjrzały się bliżej monetom i banknotom, na których również podobnie jak na godle widnieje wizerunek orła w koronie. Przedszkolaki poszerzyły także wiedzę na temat polskich miast oraz stolicy. Przypomniały sobie i poznały nowe legendy, takie jak o poznańskich koziołkach czy warszawskiej Syrence. Przy okazji rozwinęły umiejętności posługiwania się mapą. Znają nazwy największych polskich miast i potrafią je wskazać na mapie Polski. Wiedzą, która rzeka to Wisła i które miasta nad nią leżą. Poznały legendę o powstaniu Wisły. Dzieci poznały też pojęcie patriotyzm, dowiedziały się, na czym taka postawa polega, czym dzisiejszy patriotyzm różni się od tego sprzed 100 lat. Wymyśliły różne propozycje, jak same mogą wykazywać postawy patriotyczne. Poznały kolejną literę alfabetu – J,j, którą utrwaliły w zabawach słownych i ćwiczeniach w KP. Podczas zabaw doskonaliły umiejętności matematyczne, np. pomiar i porównywanie długości w sytuacjach codziennych. Uczestniczyły w warsztatach: „ Witraż” „ Rzeźba”, podczas których samodzielnie wykonały witraże i rzeźby.

 

MARZEC

1. „ W marcu jak w garncu”

Ten tydzień poświęciliśmy folklorowi. Przedszkolaki podjęły próby zrozumienia metaforycznych mądrości ludowych – przysłów związanych z marcem, wiosną
i wodą. Pomogła im w tym książka Z przysłowiami za pan brat Renaty Piątkowskiej, w której dzięki krótkim, zabawnym opowiadaniom autorka przedstawiła sens różnych przysłów. Pamiętajmy, że wiele potocznie używanych zwrotów, dla nas prostych i zrozumiałych, dla dzieci jest zupełnie niejasnych, np. „bierz nogi zapas” czy „robić z igły widły”. Warto zachęcać dzieci, by nie bały się pytać o niezrozumiałe zwroty.
W minionym tygodniu dzieci wzięły aktywny udział w zabawach badawczych
z wodą, stawiały hipotezy i je weryfikowały. Doświadczenia dotyczyły rozpuszczalności w wodzie różnych substancji znanych dzieciom.
Dzieci poznały kolejną literę – W, w – i wykonały różne ćwiczenia utrwalające jej kształt.
W temacie folkloru nie mogło zabraknąć strojów ludowych z różnych regionów Polski oraz sztuki ludowej. Przedszkolaki poznały stroje góralskie, krakowskie czy łowickie. Wyruszyliśmy w wirtualna wycieczkę do muzeum etnograficznego, by poszerzyć wiedzę na temat tego miejsca.
Nie zabrakło także ćwiczeń doskonalących umiejętności matematyczne, takich jak kodowanie, czytanie instrukcji, rozpoznawanie liczb, porównywanie.
Dowiedzieliśmy się, z czego słynie nasz region i jak wyglądają jego stroje ludowe. Rozbudzanie poczucia przynależności do „małej ojczyzny” jest niezwykle ważne, ponieważ kształtuje postawy patriotyczne od najmłodszych lat.

2. „ Witaj, wiosno!”
W tym tygodniu dzieci rozpoznawały i nazywały odgłosy wiosny. Stworzyły wiosenną orkiestrę z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Doskonaliły umiejętności klasyfikowania, porządkowania i przeliczania. Omówiliśmy temat nowalijek. Dzieci miały okazję posmakować wiosennych warzyw. Rozpoznawały je po smaku, zapachu, opisywały ich wygląd. Przygotowywały
i komponowały sobie zdrowe kanapki podczas śniadania wykorzystując podane przez Panią kucharkę nowalijki. Wiedzą już, że najsmaczniejsze i najzdrowsze są warzywa surowe, niepoddane obróbce cieplnej. Podczas realizacji tematu wiosennych warzyw przeprowadziliśmy eksperyment pokazujący transport wody w roślinie. Pomógł on wytłumaczyć i zrozumieć przedszkolakom, dlaczego rośliny są zielone. Wykonaliśmy grupową pracę plastyczna na temat „Pani Wiosna” z wykorzystaniem ozdób i różnorodnego materiału plastycznego, która posłużyła do dekoracji naszej sali. Zajmowaliśmy się także wiosennymi zwierzętami – motylem i ślimakiem. Dzieci poznały cykl życia gąsienicy, wiedzą, w jaki sposób przeobraża się w motyla. Obaliliśmy też mit mówiący
że ślimak zjada pierogi. Uczestniczyliśmy w zajęciach teatralno – muzycznych,
w zajęciach z języka angielskiego online.

3. „Zwierzęta na wiejskim podwórku”

W minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat zwierząt mieszkających na wsi. Przedszkolaki potrafią już rozpoznać niemal wszystkie zwierzęta hodowlane, nie mają też problemu z identyfikacją i podawaniem nazw ich młodych. Przez kolejne dni zgłębialiśmy wiedzę na temat świń, krów, owiec, baranów i kur.
Dzieci dowiedziały się, co oznaczają liczby na jajkach. Znają także budowę jajka, skąd się ono bierze, jak wygląda pisklę. Stworzyły prace plastyczną pt. „Moja ulubiona jajeczna potrawa”.
Przedszkolaki wiedzą także, skąd się bierze wełna. Potrafią odróżnić owcę od barana. Podczas zabawy w zaganianie owiec do zagrody ćwiczyły motorykę małą – przenosiły kulki z waty za pomocą pęsety i klamerek do bielizny, dodatkowo wykonały prace plastyczną pt. „Moja owieczka” z wykorzystaniem waty.
Dzieci nauczyły się rozróżniać produkty mleczne i bezmleczne.
Doskonaliły też umiejętność odróżniania fikcji od rzeczywistości.