KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Plastusie

Październik

  1. „ Dbamy o zdrowie”

W minionym tygodniu zajmowaliśmy się szeroko pojętym tematem zdrowia człowieka.
Dzieci przypomniały sobie, czym jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej
oraz utrwaliły nazwy produktów należących do każdego piętra piramidy. W związku z tym,
że ruch stanowi najważniejsze piętro piramidy, dzieci miały okazję do wielu dyskusji na temat
wpływu aktywności fizycznej na nasze zdrowie.
Rozmawialiśmy na tematy związane ze zdrowiem, poruszyliśmy też problem dostosowania ubioru do pogody. Dzieci przypomniały sobie nazwy części garderoby, także te
bardziej nietypowe jak marynarka, kombinezon czy palto, dokonywały klasyfikacji i selekcji.
W minionym tygodniu poznaliśmy również kolejną liczbę – 2, co pozwoliło nam na utrwalenie pojęcia para. Oprócz liczby 2, wprowadziliśmy także nową literę – I, i.
Rozmawiając o higienie, zgłębiliśmy temat bakterii i wirusów, bezpośrednio związanych
z chorobami przedszkolaków. Poznaliśmy sposoby ochrony przed zarazkami, poszerzyliśmy
wiedzę na temat środków higienicznych potrzebnych do dbania o zdrowie.
Zwieńczeniem tygodnia było utrwalanie numeru alarmowego 112.
W minionym tygodniu rozmawialiśmy także o pracy lekarzy i policjantów. Wspominając
o zawodzie policjanta, staraliśmy się odczarować jego rolę i uświadamiać dzieciom, że nie należy się go bać, a w wielu okolicznościach można zwrócić się do niego o pomoc.

  1. „ Jesienią w parku i w lesie”

W tym tygodniu udaliśmy się wspólnie z dziećmi w magiczną podróż do jesiennego parku i lasu. Dzieci oglądały zdjęcia zwierząt żyjących w lesie, utrwaliły sobie ich nazwy, odczytywały globalnie nazwy zwierząt. Odgadywały zagadki słowne, obrazkowe i dźwiękowe dotyczące tej tematyki. Rozmawiając o związkach frazeologicznych związanych ze zwierzętami (powiedzeniach i przysłowiach) wyjaśniono dzieciom stereotypy dotyczące mieszkańców lasu. Dzieci podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym szukały różnych darów jesieni, które skrupulatnie zbierały. Zebrane w ogrodzie dary jesieni wzbogaciły nasz kącik przyrody i stały się okazją do działań manipulacyjnych, klasyfikacji, segregacji obiektów według kształtu i koloru, układania rytmów ( także muzycznych), samodzielnych poszukiwań w książkach i atlasach przyrodniczych. Dzieci bez problemu rozpoznają liście i owoce polskich drzew. Poznały dokładną budowę liścia. Podczas zajęć i wykonywania doświadczeń związanych z pobieraniem wody przez roślinę dzieci pogłębiały swoją wiedzę przyrodniczą i dowiedziały się, dlaczego liście zmieniają kolor. W trakcie pogłębiania wiedzy na temat drzew iglastych dzieci miały okazję do porównywania igieł różnych drzew i wielkości szyszek. Dowiedziały się, po co drzewom szyszki. Dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych przeprowadzonych na sali gimnastycznej.

  1. „ Zabawy na jesienne wieczory”

Zgłębialiśmy z dziećmi temat sztuki. Stworzyliśmy mapę myśli wokół
pojęcia ARTYSTA, dowiedzieliśmy się, że nie jest ono związane jedynie ze sztukami plastycznymi. Dzieci poznawały nazwy zawodów artystycznych oraz ich atrybuty.
Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać różne techniki plastyczne, które oglądały na reprodukcjach (pejzaż, martwa natura, malarstwo artystyczne, portret).
Oprócz sztuk plastycznych pogłębialiśmy także wiedzę na temat świata muzyki. Zapoznaliśmy się z różnymi rodzajami muzyki (klasyka, hip-hop, rock, jazz, itp.).

Uczyliśmy się również odczytywać emocje płynące z wysłuchiwanych dzieł muzycznych, rysować piktogramy do towarzyszących im melodii i poruszać się w jej rytm.
Podczas zajęć dzieci zapoznały się także z życiem i twórczością Fryderyka Chopina.
Pod koniec tygodnia omawialiśmy temat kina i teatru. Dzieci poznały największe kompleksy kinowe i teatralne w mieście. Porównywaliśmy te dwa miejsca, szukaliśmy różnic i podobieństw.
Dzieci wskazywały na nieco inne zasady obowiązujące w teatrze i w kinie.
W trakcie omawiania tematów związanych z teatrem poznaliśmy również różne jego odmiany (teatr kukiełkowy, teatr z jawajkami, pacynkami, teatr cieni itp.).
Ostatni tydzień został też wzbogacony o wprowadzenie kolejnej litery – E, e, którą dzieci
utrwaliły podczas wykonywania różnych ćwiczeń słuchowych i wzrokowych.

  1. Listopadowe wspomnienia”

W związku z tym, że zbliża się Święto Zmarłych, które jest ściśle związane z naszymi bliskimi, których już z nami nie ma zrealizowano temat „ Listopadowe wspomnienia”. W tym celu przypomnieliśmy sobie członków naszych rodzin. Dzieci sporządziły mapę myśli wokół pojęcia RODZINA, co zainicjowało rozmowy na tematy z nią związane. Dzieci z chęcią opowiadały o swoich rodzinach, dzieliły się własnymi doświadczeniami. Oglądaliśmy przyniesione przez dzieci zdjęcia członków rodziny: dziadków, rodziców, rodzeństwa, co stało się wstępem do długich rozmów na temat historii rodzin. Dzieci poznały różne formy przechowywania i kolekcjonowania zdjęć, dawne i nowe aparaty fotograficzne. Podczas oglądania zdjęć babć i dziadków z młodości mogły zapoznać się z dawnymi strojami, dekoracjami domów, zwyczajami i zabawkami. Dzieci stworzyły własne drzewo genealogiczne swojej rodziny. Dzieci poznały zapis graficzny cyfry 3, uczestniczyły w zabawach matematycznych i ruchowych utrwalających poznaną cyfrę. Poznały też kształt litery m,M małej i wielkiej, drukowanej i pisanej, którą utrwaliły podczas pracy indywidualnej w Kartach Pracy.

 

Wrzesień

1. „ W przedszkolu”

Rozmawialiśmy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Przypomnieliśmy sobie imiona kolegów i koleżanek oraz osób pracujących w przedszkolu. Poznaliśmy imiona dzieci nowo przybyłych do naszego oddziału. Rozmawialiśmy o emocjach towarzyszących pierwszego dnia w przedszkolu, przypomnieliśmy sobie plan dnia, według którego działamy, a także stworzyliśmy wspólnie plan na cały rok, w którym umieściliśmy najważniejsze dla naszego oddziału wydarzenia, m. in.przedszkolne święta, urodziny i imieniny dzieci. Stworzyliśmy wspólnie z dziećmi Kodeks Zachowań Przedszkolaka obowiązujący w naszym oddziale.

2. „ Wakacyjne wspomnienia”

W tym tygodniu przypomnieliśmy sobie, jaką porą roku jest lato i czym się charakteryzuje. Szczególną uwagę poświęciliśmy bezpieczeństwu związanemu z przebywaniem na słońcu. Rozmawialiśmy o wakacyjnych podróżach i pamiątkach z nich przywiezionych. Poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat kierunków wakacyjnych pobytów w naszym kraju i za granicą. W tym tygodniu w wielu różnych zadaniach doskonaliliśmy umiejętności matematyczne, takie jak klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru, lub przeznaczenia. Utrwalaliśmy również sformułowania: daleko/blisko/dalej/bliżej z wykorzystaniem mapy. Poznaliśmy wygląd, umieszczenie oraz nazwy kontynentów. Zwróciliśmy uwagę na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata. Poszerzaliśmy także słownictwo związane ze środkami transportu; grupowaliśmy pojazdy ze względu na określoną cechę; doskonaliliśmy umiejętność wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z korzystania różnych środków transportu.

3. „ Jesteśmy bezpieczni”

W tym tygodniu poruszyliśmy niezwykle ważny temat, jakim jest bezpieczeństwo. Skupiliśmy naszą uwagę nie tylko na znakach drogowych i przejściu dla pieszych, ale także na bezpieczeństwo w domu, w kontakcie z nieznajomymi oraz na postępowaniu w sytuacjach zagrażających życiu, takich jak pożar. Utrwaliliśmy jak niezwykle ważna jest znajomość przez dzieci dokładnego adresu zamieszkania oraz imienia i nazwiska w przypadku zagubienia. Rozmawialiśmy także o tym, że nie każdemu należy ufać. Dzieci utrwaliły zasadę, że każda nieznajoma osoba może być niebezpieczna, niezależnie od tego jak wygląda. Przypomnieliśmy i utrwaliliśmy numery alarmowe, które są niezbędne w razie nagłej potrzeby wezwania pomocy.

4. „ Dbam o siebie i środowisko”

W tym tygodniu zajmowaliśmy się tematem dbania o zdrowie i środowisko. Utrwalaliśmy nazwy części ciała człowieka i zapoznawaliśmy się z najważniejszymi organami wewnętrznymi, takimi jak m.in. Mózg, płuca, serce. Poszerzaliśmy wiedzę na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych. Pogłębiliśmy świadomość konieczności dbania o higienę i następstw płynących z jej braku. Zajmowaliśmy się również tematem zmysłów człowieka, poznaliśmy sposób działania i funkcję wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Bardzo istotną kwestią tego tematu było uwrażliwienie na osoby niepełnosprawne. Ważnym tematem podjętym w tym tygodniu było również zanieczyszczenie środowiska i jego wpływ na człowieka i jego zmysły. 22 września rozmawialiśmy o Dniu Transportu Publicznego i korzyści płynące z korzystania z niego. Zapoznaliśmy się z pierwszą literą O,o i liczbą 1.

5. „ Dary jesieni”

W tym tygodniu zajmowaliśmy się warzywami i owocami zarówno typowo jesiennymi, jak i dojrzewającymi podczas innych pór roku i rosnącymi w innych strefach klimatycznych. Usystematyzowaliśmy wiedzę na temat jadalnych części warzyw i ich systemów korzeniowych. Doskonaliliśmy umiejętności opisu warzyw i owoców, a podczas wykonywanych doświadczeń nauczyliśmy się rozróżniać warzywa od owoców. Poznaliśmy cykl rozwojowy roślin – od ziarenka do owocu. Poznaliśmy też kształt litery a,A małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. W celu jej utrwalenia organizowane były zabawy w wyszukiwanie tej głoski w nazwach owoców i warzyw. Organizowane były zajęcia doskonalące umiejętności matematyczne – porównmywanie liczebności, przeliczanie, układanie zbiorów, klasyfikowanie czyb układanie rytmów matematycznych.