ŻYWIENIE

Dzienna stawka żywieniowa - 8,00 zł (3 posiłki)


SZANOWNI RODZICE

Uprzejmie informujemy, iż opłaty za przedszkole mogą Państwo wnosić w następujących formach:

  1. Wpłata gotówki w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty: Śródmieście, ul, Smolna 10a, 00 - 375 Warszawa

  2. Przelew na rachunek bankowy:

opłata za żywienie: 49 1030 1508 0000 0005 5067 6044

W przypadku wpłat na rachunek bankowy należy wpisać następujące dane:

Odbiorca:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Śródmieście, Przedszkole Nr 4

ul. Smolna 10a, 00-375 Warszawa

Tytułem:

imię i nazwisko dziecka, miesiąc, opłata za żywienie…

<b>Wysokość opłaty należy w każdym miesiącu  uzgodnić z kierownikiem gospodarczym przedszkola.</b>