W Przedszkolu nr 4 powołano Inspektora ochrony danych

Z IOD możesz się skontaktować mailem lub listownie:

e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl

adres pocztowy: Przedszkole nr 4 ul. Elektoralna 15/17, 00-137 Warszawa z dopiskiem - "Dane osobowe"