KADRA PEDAGOGICZNA

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, organizująca pracę dydaktyczno-wychowawczą sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Nauczyciele stwarzają warunki do podejmowania aktywności twórczej dzieci.


SPECJALIŚCI W PRZEDSZKOLU

Organizujemy stałą pomoc logopedyczną i psychologiczną:


LOGOPEDA

mgr Małgorzata Sadkowska

Godziny pracy w Przedszkolu nr 4:

środa 8:00 - 14:00

czwartek 12:30 - 16:00

piątek 12:30 - 15:30

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, w formie indywidualnej lub małych grup.

Pomagają osiągnąć prawidłowy stan mowy dziecka.

Obejmują następujące ćwiczenia:


PSYCHOLOG mgr Katarzyna Wesołowska

godziny pracy w Przedszkolu nr 4:

wtorek 8:00 - 13:00

dodatkowy kontakt:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Dzielna 1a

tel. 601 650 589

(22) 636 91 99, (22) 636 66 99


TERAPEUTA SI

mgr Aleksandra Litwińska

godziny pracy w Przedszkolu nr 4

wtorek 8:00 - 12:00

czwartek 12:45 - 14:30