około 1950 – Powstanie placówki pod nazwą Przedszkole TPD Nr 6. W tym czasie kierowniczką przedszkola jest pani Marta. Warunki są bardzo trudne, brakuje zabawek, pomocy dydaktycznych. Jednak młodziutkie, bo zaledwie 17 – letnie nauczycielki są pełne zapału i optymizmu.

 1957 - 60 - Ministerstwo Oświaty doceniając wysiłki i zaangażowanie całego personelu, zaprasza przedszkole do udziału w eksperymencie pedagogicznym. Zgromadzony w wyniku eksperymentu materiał badawczy posłuży do opracowania nowego programu wychowania.

 1964 - Z satysfakcją rozpoczynamy pracę w oparciu o nowy Program Wychowania.

 1965 - Kierownictwo obejmuje pani Maria. Pojawiają się finansowe możliwości polepszenia bazy materiałowej przedszkola. Zostają zakupione zabawki, pomoce dydaktyczne, ogród zostaje wzbogacony o nowy sprzęt i rośliny.

 1966 – Przedszkole nosi już numer 116. Władze oświatowe zaczynają doceniać profilaktykę zdrowotną. Foniatra, logopeda, ortodonta, stomatolog są stałymi gośćmi w przedszkolu.

 1990 – Na skutek reformy administracji przedszkole otrzymuje Nr 4.